FEN VE TEKNOLOJI
ANA MENÜ  
  ANA SAYFA
  6.SINIF KONULARI
  7.SINIF KONULARI
  => 7.S Ünite.1
  => 7.S Ünite.2
  => 7.S Ünite.3
  => 7.S Ünite.4
  => 7.S Ünite.5
  => 7.S Ünite.6
  => 7.S Ünite.7
  8.SINIF KONULARI
  FEN DENEYLERi
  FEN YAZILILARI
  FEN SUNULARI
  FEN KAVRAM HARiTA
  FEN ViDEOLARI
  FEN TESTLERI
  FEN BULMACALARI
  OKS.SBS.DPY
  FEN RESiMLERi
  FEN ZUMRE
  DOSYALAR
  YILLIK PLANLAR
  TOPLANTILAR
  PERFORMANS.PROJE
  REHBERLiK
  BiLiM iNSANLARI
  EGLENCE
  EGiTiM SiTELERi
  FOTO GALERi
  OYUNLAR
  ZiYARETCi DEFTERi
  ANKET
  SAYAC
  iLETiSiM
  SiTE iÇi SOHBET
7.S Ünite.4
4. ÜNİTE : Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Elementler ve Sembolleri Elementler ve Sembolleri
Toplam 1 Aded Başlık Mevcut
Periyodik Tablo Gurup Elementlerin Kolay Öğrenilme Yolu
  PERİYODİK CETVEL (FLASH TEST)
Atomun Yapısı Atomun Yapısı
Toplam 1 Aded Başlık Mevcut
Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler
Toplam 1 Aded Başlık Mevcut
Kimyasal Bağ Kimyasal Bağ
Toplam 2 Aded Başlık Mevcut
Bileşikler ve Formülleri Bileşikler ve Formülleri
Toplam 1 Aded Başlık Mevcut
Karışımlar Karışımlar
Toplam 1 Aded Başlık Mevcut
1-ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ:
Maddeler saf ve saf olmayan maddeler şeklinde iki ana grupta toplanır.
                                                                         MADDE
 
                                                              Saf Madde                    Saf Olmayan Madde
 
                                      Elementler                Bileşikler              Karışımlar
 
                                                                                    Heterojen              Homojen Karışımlar
                                                                                  Karışımlar              ( ÇÖZELTİLER)
 
Element Nedir?
•Tek cins atomdan ( tanecikten ) oluşan maddeye element denir.
Elementlerin özellikleri
-Saf ve homojen maddelerdir .
 -En küçük yapı taşları atomdur.
-Elementler hiçbir yöntemle kendisinden başka madelere ayrıştırılamazlar. Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz.
-Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur.
•Elementlerdeki atomlar tek çeşittir.
•Elementler saf maddelerdir.
*Doğada bilinen 116 element vardır. Sembollerle gösterilir. 
*Erime ve Kaynama noktaları sabittir.
 
Elementlerin sembolleri Latince ve yunanca isimlerinin ilk harfidir. Birinci harf büyük ikinci harf ise küçük yazılır.
Tablo şeklinde birkaç elementin Türkçe Adı Latince Adı   Sembolü oluşturulur.
Bazı Elementlerin Türkçe adı, Latince adı ve Sembolleri(Simgeleri)
Türkçe Adı
Latince Adı
Sembolü
 
Türkçe Adı
Latince Adı
Sembolü
Hidrojen
 Hydrogenium
H
  Bakır
 Cuprium
Cu
Oksijen
 Oxigenium
O
  Kükürt
 Sulphurum
S
Azot
 Nitrogenium
N
  Demir
 Ferrium
Fe
Sodyum
 Natrium
Na
  Kalsiyum
 Calcium
Ca
Flor
Fluorum
F
Fosfor
Phosphorum
P
Helyum
Helium
He
Karbon
Carbon
C
Çinko
Zincum
Zn
Magnezyum
Magnesium
Mg
Elementler sembollerle gösterilir dedik ama sembollerden o elementin atomik mi moleküler yapıda mı olduğunu anlayamayız.
Moleküler yapıda olan elementler formüllerle ifade edilir.
Örnek : Şu anda soluduğumuz hava oksijen molekülüdür bunu O2 formülü ile ifade ederiz
 
Örnek:
Element Adı     Sembolü       Formülü
Oksijen                      O           O2
Hidrojen                    H              H2
İyot                            I                 I2
Demir                        Fe               -
Kalsiyum                    Ca             -
 
 
Bileşikler: İki veya daha fazla elementin bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelerdir.
Bileşikler farklı cins atomlardan oluşur.
Bileşiklerin yapı taşları moleküllerdir.
BİLEŞİK
Saftır.
Erime noktası sabittir.
Kaynama noktası sabittir.
Öz kütlesi sabittir.
Daima homojendir.
Kimyasal yollarla ayrışır.
Bileşenlerinin özelliklerini taşımaz.
 
Bileşikler formüllerle gösterilir.O—O
 
 
 
 
 
Örnek:
Bileşiği oluşturan Elementler            Bileşik Adı          Formülü
H       ve       O                            Su                               H2O
Na    ve Cl                                    Tuz                            NaCl
C    ve O                              Karbondioklsit                   CO2
*                                                     *                              Ca(CO3)2   bunuda siz söyleyin
 
 
Okula çeşitli ambalaj kutuları götürüp içeriklerine baktırılır.
Elementin dilinden okutulur.
 
Etkinlik 10 yaptırılır.
 
Soru: Aş hangileri bileşiktir?
I-Su    II-Karbon    III-Hidrojen     IV-Şeker
Soru: A h elementlere ait değildir?
A)Sembollerle gösterilir
B)Erime ve kaynama noktaları sabittir
C)En küçük yapı taşı atomdur
D)Kimyasal veya fiziksel yöntemlerle daha basite ayrışmaz.
 
 
2-ATOMUN YAPISI:
Cisimlerin sürtme ile elektriklenmesi madenin iç yapısı ile ilgilidir. + - çeker
Madde, atom adı verilen taneciklerden oluşur.
Atom bir elementin özelliklerini gösteren en küçük parçası(yapıtaşıdır). Gözle görülmezler.
Benzetme: Bir kağıdı 2 2 2 2 2 2...... bölelim. Bu bölme sonsuza kadar sürmez , öyle bir zaman gelir ki madde daha küçük parçalara bölemeyiz bu taneciğe Latincede bölünmez anlamına gelen atom denir.

Katman =Yörünge=Enerji düzeyi=PERİYOT
Buna göre çekirdek yükü proton yüküne eşittir.ve pozitiftir.
 
Peki proton nötron ve elektron nelerden yapılmıştır?
Yanıt: Kuark
Proton(p+)
Nötron(n0)

    Atomun yapısında proton (p+), nötron(n0) ve elektron(e-) bulunur. Proton ve nötron atomun çekirdeğinde yer alır. Elektron ise çekirdek etrafında dolanır.

ElementàAtom àElektron(e)                                             
à    Proton(p)
à    Nötron(n)
                              
Çekirdek:Atomun merkezini oluşturur. P ve n buradadır.
***Peki Bütün atomlardaki proton, nötron ve elektronlar aynı ise nasıl oluyor da çok çeşitli elementler oluşuyor.
Protonlar: Elementin tüm özellikleri belirleyen protondur.Proton sayısı değiştiğinde elementin türü,kimliği ve tüm özelliği değişir.”p” harfiyle gösterilir. Pozitif yüklüdür. 1H àHidrojen        3LiàLityum oluyor.
Elektron:”e” harfiyle gösterilir. Elektronlar gelişi güzel yörüngelerde bulunamazlar.
Elektronlar sürekli çekirdek etrafında çok hızlı döndüklerinden e çekirdeğe düşmezler, ayarıca çekirdek tarafından çekildiklerinden dışarıya fırlamazlar. Proton ve nötronlar daha az hızlı dönerler.
*P n ve e kütleleri şöyle karşılaştırılabilir
 Parçacık                yük                Kütlesi        
proton                     +1                       1br
Nötron                      0                         1br
Elektron                  -1                          1/2000 br =0,0005
 
Elektronun kütlesi proton ve nötronun kütlesi yanında çok çok küçük olduğundan e kütlesi ihmal edilir ve atomun kütlesi çekirdekte toplanmış sayılır. 
***Nötr bir atomda p=e
Atom Numarası(A.N=Z):Atom çekirdeğindeki toplam proton sayısına AN denir.
O halde AN=p=e=çekirdek yükü
Kütle Numarası:Atom çekirdeğindeki proton ile nötron sayısı toplamına denir. KN=A ile gösterilir. Kütle numarasına nükleon sayısıda deniliyor.
KN=p+n
KN=Nükleon sayısıdır.
 
ANAHTAR
 
 Kütle Numarası                               Yük(Değerlik)                   
                                                                                        
Nötron Sayısı(NS)                                                                   
                                                                                        
Proton Sayısı                                   Elektron Sayısı                 
(Atom Numarası)                                            
 
*Yük ile e toplamı bize p verir.
*p ile n toplamı bize KN veririr.
*KN dan p çıkarılırsa n verir. KN dan n çıkarırsak p verir.
*Yük=p-e dır.
 
ÖRN: Ca+2   için e, n sayısı kaçtır?
ÖRN: Kütle numarası 58 nötron sayısı 31 olan nötr atomun elektron , proton ve atom numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
31 Ca   iseAN= p=e=27 
p= 27
SORU:X+4 iyonun elektron sayısı 18 , nötron sayısı 20 ise X atomunun kütle numarası kaçtır?
 
20 à 4222X+418   olur.
Soru:  7N10 elementi için KN=14 ise n=? ve Yük=? 
Peki elektronlar katmanlara nasıl yerleşir? Bir atomda 7 tane katman vardır.1.2.3..... veya KLMN...ile ifade edilir.
****Elektronlar katmanlara (yörüngelere) yerleşirken 1. katmandan başlayarak(çekirdeğe en yakın) en dıştaki katmana doğru sırayla yerleşir.                                                                Örnek:Flor p=9 n=9 e=9 şöyleki

 
1.katmana en fazla 2e

2.katmana              8e
3.katmana              18e (Son yörüngede ise daima 8e bulunur)
Şöyleki:2 8 8 8   elektron dizilişi vardır.
Buda 2n2 ile bulunur.
S149 görelim...
 
 
Ahmet EKENEL
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
SAAT  
 
MySpace, eBay ve ya kendi websiten için resimlerinin ve fotoğraflarının slideshowunu hazırlaSlideshow daki tüm resimleri göster
div>
 
Reklam  
   
HAVA DURUMU  
   
Bugün 1 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=